Στο elab παρακολουθούμε τις εξελίξεις της τεχνολογίας και σας προτείνουμε καινοτόμες προτάσεις και λύσεις που θα καλύψουν ακριβώς τις ανάγκες σας!

Όλες οι μελέτες και τα σχέδια πραγματοποιούνται κατόπιν επισκέψεως στην εγκατάσταση!

  • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
  • Σχέδια ΔΕΗ
  • Μελέτες Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας (Ενεργητική – Παθητική)
  • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων
  • Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Σήμα ΕΟΤ
  • Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας εγκαταστάσεων
  • Μελέτες για πισίνες
  • Ενεργειακές μελέτες

Όλα τα σχέδια δημιουργούνται ηλεκτρονικά! Όλες οι μετρήσεις γίνονται με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας!

κατάλογος